top of page

Schoolgebouw

image.png
POSITIEF 'BEZWAAR'

Onze VZW gaat voluit voor een middelbare school te Ranst/Wommelgem, dat staat vast!

 

We zochten meer dan een jaar intensief naar een geschikte locatie. EINDELIJK vonden we de grond t.h.v. schawijkstraat 75-79 te Ranst. Na vele studies blijven wij overtuigd. De aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend.

Positief 'bezwaar'

Intussen dienden we een aanvraag tot omgevingsvergunning in. De gemeente opende een openbaar onderzoek (Beschikbaar tot 24/03/2024) en jij kan helpen om onze plannen te realiseren met een positief 'bezwaar'. Hoe meer belanghebbenden onze standpunten delen, hoe meer kans op een goedkeuring door de gemeente Ranst. 

 

Hieronder vind je enkele argumenten om je positief 'bezwaar' te onderbouwen. We weten dat dit belangrijke elementen zijn om een goedkeuring te kunnen ontvangen. Veel draagkracht bij deze argumenten, betekent meer slaagkansen. Vorm je liever zelf enkele argumenten, dan vind je op deze pagina informatie over het gebouw, het fietsbeleid en de mobiliteit. 

Scan, kopieer & klaar!

DIEN hier in: 

QR openbaar onderzoek 2.png
Ik diende in

Je antwoord werd verstuurd.

image.png

kopieer & plak,
dat mag!

bovenaanzicht.png

Ik wil dat de school een omgevingsvergunning krijgt, omdat: ​

​VOOR DE GEMEENSCHAP

 • Actieve rol in het gemeenschapsleven leidt tot een fijne leer-, leef- en woonomgeving.

 • Educatieve Verrijking: Een unieke aanpak van onderwijs, een combinatie van theoretisch, ervaringsgericht en persoonlijk leren.

 • Sociale Samenhang: We brengen diverse gezinnen en jongeren uit de buurt samen en stimuleren het gemeenschapsgevoel door middel van onze werking en infrastructuur.

 • Milieubewust en inclusief: We leggen een sterke nadruk op milieubewust handelen en inclusief onderwijs, het creëert bewustwording bij onze leerlingen en hun gezinnen in onze regio. 

 • Infrastructuur en Voorzieningen: Onze aanwezigheid zal de lokale infrastructuur en voorzieningen stimuleren.

 • Economische Impuls: Scholen genereren werkgelegenheid, stimuleren de economie van een buurt en faciliteren lokale bedrijven.

 • Onroerend Goed Waarde: Een kwalitatieve middelbare school in je buurt kan de waarde van je onroerend goed verhogen.

 • Sterke Toekomstige Werknemers: Onze leerlingen verwerven essentiële vaardigheden voor toekomstige werkgelegenheid in deze steeds veranderende maatschappij.

 • Verjonging: Een middelbare school trekt gezinnen aan met jonge kinderen aan en brengt verjonging in een gemeente. 

NOOD AAN EEN MIDDELBARE SCHOOL

 • 5200 plaatsen tekort in onze regio in het middelbaar onderwijs tegen September 2027. Dat tonen de cijfers van januari 2024 aan voor de capaciteitsmiddelen van de Vlaamse overheid. 

 • De grond ligt te midden van 2 onderwijszones met de grootste noden in VlaanderenZowel onderwijszone Antwerpen (in absolute cijfers) als onderwijszone Lier (in relatieve cijfers) behoren tot de top 3 van Vlaanderen wat betreft de grootste capaciteitsnoden. Dankzij deze locatie ontlasten we beide zones. 

Een groene school, zowel fysisch als mentaal!

 • Circulair en modulair bouwsysteem.

 • Aanzienlijk beperkte bouwperiode.

 • Gevelbekleding met matzwarte en goudgroene panelen met zonnecellen.

Groene open publieke ruimte

 • Ontmoetingsplaats voor onze leerlingen en de buurt.

 • Groenscherm dient als geluidsbuffer. 

 • Fietsenstalling met elektrische oplaadpunten.

Sterk doordacht fietsbeleid

 • Streven naar fietspopulatie van minstens 90% van alle leerlingen en leerkrachten d.m.v. fietspooling.

 • 608 plaatsen in de fietsenstalling.

 • Gespreide aankomst- en vertrektijden, langs verschillende invalswegen zorgen voor 20 tot 100 bijkomende passanten bij een bezetting van 600 leerlingen.

 • Autoverkeer wordt optimaal ontmoedigd, bij leerlingen en leerkrachten. 

 • Nieuw aangelegde fietshalte (750 meter) vlot te voet bereikbaar.

 • Veilig fietsen en basis herstellingswerken worden onze leerlingen aangeleerd en eigen gemaakt via coaching.

Inplanting houdt optimaal rekening met de omliggende bebouwingen

 • Optimaal behoud van bezonning voor naburige percelen.

 • Minimale straatbreedte om de doorkijk naar achterliggend groen te behouden.

 • Achterzijde van het gebouw blijft gelijk met de gebouwen van het naburig perceel.

 • Bouwhoogte is gelijk aan deze van omliggende percelen. 

Optimaal hergebruik van regenwater

 • Louter waterdoorlatendeverharding, bewust beperkt tot een absoluut minimum.

 • Bewust beleid voor hemelwater met optimale opvang en hergebruik van regenwater door groendaken, hemelwaterputten en  wadi.

Ik ken nog sterke
argumenten

ONS GEBOUW

Vooraanzicht_1.png
OCTO logo.jpg
LOGO_RANST.png
Optimale opvang en hergebruik van hemelwater.
BEN-gebouw met groendaken en gevelbekleding met zonnecellen.
School als positieve impuls voor buurt en bewoners met publieke open ruimte.
Publiek_park_v2.jpg
LOGO_RANST.png
OCTO logo.jpg
bovenaanzicht.png
bovenaanzicht.png
LOGO_RANST.png
OCTO logo.jpg
Publiek_park_2.png
LOGO_RANST.png
OCTO logo.jpg
Verdieping 0_inkom.png
OCTO logo.jpg
LOGO_RANST.png
Focus op waarden en normen via coaching

Projecten voor en met de buurt

Samenwerking met lokale ondernemers & bedrijven

Sterke nadruk op duurzaamheid en milieubewustzijn

Jongeren met sterk ontwikkelde executieve functies
zoals zelfsturing en ondernemerschap.
Verdieping 0_lunchruimte.png
LOGO_RANST.png
OCTO logo.jpg
Verdieping 1_atrium.png
LOGO_RANST.png
OCTO logo.jpg
Verdieping 1_open ruimte.png
LOGO_RANST.png
OCTO logo.jpg
Verdieping 0_stilleruimte.png
OCTO logo.jpg
LOGO_RANST.png
bottom of page