top of page
Online Education
Als eerste op de hoogte?
volg onze sociale media
  • Instagram
  • Facebook
Met je kind
VAN MOETIVATIE
NAAR MOTIVATIE

Lezing met ELKE BUSSCHOTS / 19 JUNI, 19.00-21.00u
STEUN DE OPSTART VAN ONZE NIEUWE middelbare school
LOGO_RANST.png
i.s.m.
Screenshot 2023-10-21 at 13.49.31.png
vertel me meer
Anchor 1

Je hebt het misschien net gehoord: wij - een gedreven team mensen uit Ranst en omgeving - gaan voor een nieuwe middelbare school in Ranst, samen met LAB Gedreven Onderwijs (Sint-Amands & Sint-Niklaas).

 

De pedagogiek ligt klaar, de spontane sollicitaties stromen binnen en de omgevingsvergunning is aangevraagd. Wil je mee vaart zetten achter ons project door ons een financieel duwtje in de rug te geven? Dat vinden wij helemaal fantastisch!

WAT is LAB?

LAB is een game changer in het Vlaamse onderwijslandschap die werkt volgens de integratieve pedagogiek. Voor alle duidelijkheid: LAB is geen methodeschool en ook geen privéschool.

 

Door in te zetten op zelfsturing, persoonlijk meesterschap en verregaande digitalisering, geeft LAB zijn leerlingen goesting om te blijven leren, een leven lang.

 

In 2017 startte een eerste school in Sint-Amands, op 1 september 2022 opende LAB Sint-Niklaas de deuren. Beide scholen zijn een enorm succes. Binnenkort komt daar dus LAB Ranst bij.

Anchor 2

Vakoverschrijdend,
leerdoelen verwerkt in echte projecten!

Bestaande leerdoelen op een andere manier aangereikt!

Combinatie van kennis
& vaardigheden!

Theoretisch onderwijs,
anders aangepakt!

Wij zullen vooruitstrevend en digitaal ondersteund secundair onderwijs aanbieden, waarbij we bestaande leerdoelen vanuit het reguliere onderwijs aanreiken op een andere manier.

 

De maatschappij verandert continu - versterkt door de digitale evolutie - en kennis is vergankelijk. De maatschappij heeft nood aan werknemers met de juiste vaardigheden in plaats van pure kennis. De 'nieuwe' jeugd heeft nood aan een meer eigentijdse aanpak om tot diep leren te komen. 

 

Wij zetten tijdens het verwerven van kennis in op het aanleren van de juiste vaardigheden, zoals eigenaarschap, initiatief nemen, probleemoplossend denken, plannen en organiseren, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en leergierigheid.

 

We bieden kennis aan, waarna de leerlingen deze kennis toepassen in academische/bedrijfsgerichte projecten. Ze gaan actief aan de slag met de verworven kennis, waardoor ze deze kennis moeten toepassen in nieuwe contexten, zin krijgen in leren en actief kennis verwerven.

Hoe harder leerlingen denken en reflecteren, hoe meer ze zullen leren.
Willingham, D.T. (2009)

Open leeromgeving
EN WANNEER STARTEN JULLIE?
digitaal ondersteund onderwijs
Leerlingen werken actief samen

Hoe sneller, hoe liever!

 

Als alles goed gaat... 
Starten 1 september 2025 onze eerste 150 leerlingen in de eerste graad, dus 1ste en 2de leerjaar secundair.

 

Nadien groeien we jaarlijks mee met onze leerlingen tot 600 leerlingen in de 6 leerjaren secundair onderwijs. 

Inspirenrende stille ruimtes
Modern restaurant
Open leeromgeving

WIE ZIJN WIJ?

Wij willen een thuis zijn voor leerlingen, leerkrachten en directies, waar open communicatie en wederzijdse feedback leidt tot een professioneel en warm schoolklimaat. Zo willen we een grote meerwaarde bieden aan onze maatschappij.

Bestuurder/Mede-oprichter

Evelyn Eeckelaert

Na ervaring als consultant, maakte Evelyn de overstap naar het onderwijs vanuit een ideologie. Ze bouwde haar carrière verder uit als beleidsmaker en pedagoog, pedagoog in het secundair en in het hoger onderwijs. Vanuit de overtuiging dat middelbaar onderwijs anders kan, zet ze mee haar schouders onder dit project.

bestuurder LAB Ranst, E-volve VZW

Mede-oprichter

Annelies Reul

Annelies bouwde haar carrière uit rond duurzame groei en strategische raadgeving. Haar focus ligt bij de ontwikkeling van strategieën, waardecreatie en performantie.

Via haar steun aan onze school, wil ze nog meer bijdragen aan de maatschappij en een directe impact maken op het leven van jongeren.

Medeoprichter LAB Ranst, E-volve VZW
Samenwerken, inclusief, divesiteit in het onderwijs

Gedreven TEAM

Ons team breidt steeds verder uit met mensen die geloven dat het onderwijs anders moet.

 

We bekijken zorgvuldig onze noden en zoeken doelbewust naar vrijwilligers/collega's met specifieke kennis en ervaring. Mensen die geloven in de 'nieuwe' jeugd en die zich actief willen inzetten om hen mee te vormen en klaar te stomen voor een steeds veranderende maatschappij. 

 

Natuurlijk is ook jouw hulp welkom.
Samen staan we sterk!

samenwerken, inclusief onderwijs, diversiteit in het onderwijs

Oprichter van de

school

“In het bedrijfsleven apprecieerden ze mij omwille van mijn kritisch denkvermogen. In het secundair onderwijs werden mijn goede intenties en interesse vaak als lastig ervaren."

Fiere mama van creatievelingen

"Scholen spreken vaak over de ruimte bieden om talenten te ontdekken. Dat lijkt me moeilijk achter je boeken en aan een bank. Die ruimte kwam uiteindelijk pas na het secundair onderwijs."

Leerling in het vernieuwend onderwijs

“Fijn dat ik mee mag nadenken over de aanpak die ik nodig heb om te leren. Ik voel dat mijn mening ook telt, waardoor ik vaker initiatief neem om mee na te denken.”

Leerkracht in het vernieuwend onderwijs

“Samen streven we één doel na, traditioneel onderwijs anders aangepakt. Er heerst een klimaat van onderling vertrouwen, openheid en respect. Fijn dat ik hieraan mag bijdragen.”

bottom of page