top of page
High fives
(Samen) WERKING

Eén gezamenlijk doel: 
Optimale ontwikkeling voor elk individu in onze school!

"Leren is een sociaal proces. Leren is groei. Leren is niet een voorbereiding op het leven, maar het leven zelf."

John Dewey

Kantoorwerk
Zelf plannen

Wekelijks start je met je persoonlijke coach en stel je je weekplanning samen. Je verdeelt je schoolwerk over de verschillende ruimtes en houdt zelf rekening je noden en volgtijdelijkheid. 

 

Jaarlijks kies je enkele modules op basis van je capaciteiten en interesses.  

kantoor
Open ruimtes

Elke week beschik je over enkele uren in verschillende grote/open ruimtes. Steeds met coaches ter ondersteuning. 

 Stille ruimte: Zelfstudie op je eigen tempo.

 Werkruimte: Je werkt actief aan opdrachten. 

 Theorie-ruimte: theorie in klaslokalen.

 Doe-ruimte: je voert de proefjes uit. 

 Spreek-ruimte: oefen een taal.  

Schrijven op glas
Actief leren

We werken nauw samen met de academische wereld en de bedrijfswereld. We integreren de realiteit graag in onze lessen. 

 

We voeren echte projecten uit voor onze partner-bedrijven, werken met gastsprekers, doen veel uitstappen, gaan op taalstage, enz. 

"Mens sana
in corpore sano."

Alle handen in
Cultuur

Onze school biedt geen specifieke godsdienst of zedenleer aan. Bij ons krijg je een brede maatschappelijke vorming, waarbij we je aanleren om met respect om te gaan met elkaar, kritisch naar de wereld EN naar jezelf te kijken.

 

We werken rond de thema's diversiteit, burgerzin, duurzaamheid en welzijn.   

Basketball aan het spelen
Beweging

Regelmatig bewegen draagt positief bij tot het leerproces. Daarom kiezen we bewust voor dagelijks extra 'sport & spel', naast de lessen LO. 

Naast een positieve invloed op de hersenen, zorgen deze ook voor een hechtere band tussen groepsgenoten en met onze coaches. 

Financieel rapport
Evaluatie

Je werkt met de leerdoelen uit het klassieke onderwijs. Je slaagt als je de leerdoelen in voldoende mate bereikt.

Je persoonlijke coach volgt je leerevolutie - via een online tool - samen met jou op. Wekelijks gaan jullie hierover in gesprek en bekijken jullie samen hoe je  je leertraject kan bijsturen. 

digitaal ondersteund

Elke leerling ontvangt een laptop van de school. De kostprijs voor het gebruik van de laptops is voorzien in de schoolbijdrage. Vanuit de visie dat kwalitatief onderwijs voor iedereen beschikbaar moet zijn, heeft onze school een kostenbewust beleid.

Ergonomisch boekentasbeleid. 

Je boeken, opdrachten en leerstof staan in de Cloud. Je kan er overal aan en hoeft er niet mee te sleuren!

Google classroom

Voor al onze lessen, één omgeving! Alles geïntegreerd via één google-account, handig gebundeld in projecten via google classroom gekoppeld aan de evaluaties. 

Schoolteam

Samen met de ouders, leerlingen, coaches en directies vormen we een schoolteam. We werken samen aan de ontwikkeling van elk individu. We leren immers allemaal nog elke dag! In gesprek gaan met elkaar, onze noden uitspreken, luisteren naar elkaar en compromissen zoeken vormen de basis van onze samenwerking.

Ondersteunende diensten

Voor het welbevinden van onze leerlingen werken we samen met verschillende ondersteunende diensten. We staan voor correcte communicatie en streven samen naar een gerichte individuele aanpak voor onze leerlingen. 

Contactgegevens CLB: (in aanmaak)

Externe partners

Onze ideologie: het onderwijs beter maken voor iedereen. We bouwen aan een respectvolle samenwerking met de omgeving, de bedrijven, de gemeente, de overheid en andere onderwijsinstellingen. In gesprek zoeken we naar een wederzijds akkoord en trachten we ieders belangen optimaal te behartigen.

Wettelijk kader

De overheid voorziet een heel aantal wetteksten, zowel onderwijskundige regelgeving als regelgeving omtrent werknemers, gebouwen, veiligheid, enzovoort. 
 

Als school dragen we een voorbeeldfunctie. Vandaaruit is het onze taak om steeds de letter van de wet te volgen en binnen deze krijtlijnen te handelen. 

bottom of page